2333053093 6981120169 Αλεξάνδρεια, Ημαθίας ta5aderfia_trapezia@yahoo.gr